Lag om företagsrekonstruktion

När ni har beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion så kommer vi in i bilden. Vi har lång erfarenhet och våra medarbetare är väl utbildade och har stor kompetens inom området. Detta gör att ni kan känna er trygga i vetskapen om att alla lagar och regler som gäller vid en företagsrekonstruktion följs till punkt och pricka.

Vi följer er genom hela processen och tillsammans tar vi fram de åtgärder och förändringar som krävs inom bolaget. Vi står även till tjänst med en advokat vid företagsrekonstruktion i de fall det krävs. Under rekonstruktionen fryses skulderna och företaget får ett skydd mot konkurs. Företagets anställda skyddas även genom den statliga lönegarantin under en viss tid. Därefter hjälper vi er att genomföra de förändringar som krävs för att få ordning på ekonomin och göra ert företag lönsamt igen.

Företagsrekonstruktion – hur går det till?

Det första som sker vid en företagsrekonstruktion är att en ansökan lämnas in till tingsrätten. När tingsrätten har tagit beslut fryses alla skulder som företaget har.

En underrättelse om borgenärssammanträde skickas till bolagets samtliga fordringsägare och därefter fortgår rekonstruktionen med de verksamhetsförändringar som krävs. I så gott som alla fall ställer sig borgenärerna positiva till en rekonstruktion, dels för att den oftast ger högre utdelning än en konkurs och dels för att borgenärerna kan ha en fortsatt tro på företaget i sig när det gäller framtida affärer.

Även för aktieägare är en rekonstruktion att föredra framför en konkurs. Det sker även förhandlingar om ackord vilket omfattar nedskrivning och betalning av skulder. Om det behövs så förlängs en svensk företagsrekonstruktion var tredje månad. I de flesta fall tar en rekonstruktion någonstans mellan tre månader och upp till ett år.

Vi är experter på att finna lösningar för att återigen få ert företag i ekonomisk balans. Vi analyserar bolagets förutsättningar både från ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv och hjälper till med rådgivning för de förändringar som krävs. Vi tittar även på frågan från en organisatorisk synvinkel och ser om det finns möjligheter till förbättringar även inom det området.

Vi ger ett prisförslag för hjälp med företagsrekonstruktion

Så snart ni har bestämt er för att ansöka om en rekonstruktion är ni välkomna att höra av er till oss. Varje klient är unik och därför behöver vi få en del information om den situation ert företag befinner sig i och hur stort företaget är. Därefter tar vi fram ett förslag för företagsrekonstruktion, där pris tydligt framgår. För oss är kunden alltid i främsta rummet och vi bemöter alla våra kunder med lyhördhet och respekt.