Lag om företagsrekonstruktion

Välkommen till Advokatbyrå 7 Wise! Har ni Kronofogden som knackar på dörren, eller oroar ni er över det? Eller har en deklaration som ni oroar över? Om du vill kan ni antingen ansöka om skuldsanering. Har du ett företag kan du ansöka om företagsrekonstruktion.

Då behöver du en advokat som företräder dig vid en sådan ansökan och även inför hela den procedur som föregår företagsrekonstruktionen. Ta gärna kontakt och fråga oss om allt som har med företagsrekonstruktion att göra. Hos oss får du den rådgivning som du behöver.

Anlita oss, vi har bred erfarenhet och har stor kompetens inom alla slags företagsrekonstruktioner. Med oss som er jurist kan du känna dig trygg med att vi kan de lagar som reglerar en företagsrekonstruktion och vi vägleder er genom hela processen allt från ansökan till förhandlingar, tills den är avslutad.

Tillsammans tar vi fram de åtgärder och förändringar som krävs inom bolaget. Under en företagsrekonstruktion fryser vi alltid skulderna för att skydda företaget från konkurs. I vissa fall kan företagets anställda skyddas från avsked, men lönen garanteras statliga lönegarantin under den närmaste tiden efter en företagsrekonstruktion. Vi hjälper er att genomföra nödvändiga förändringar för att få ordning på ekonomin och göra ert företag lönsamt igen.

Hur går företagsrekonstruktion till?

  1. Det första som sker vid en företagsrekonstruktion är att en ansökan lämnas in till tingsrätten.
  2. När tingsrätten har beviljat en företagsrekonstruktion fryser vi alla skulder som företaget har.
  3. Vi skickar en underrättelse om borgenärssammanträde ill bolagets samtliga fordringsägare och
  4. Vi genomför nödvändiga verksamhetsförändringar.
  5. Vi ger löpande underrättelser om borgenärerna ställer sig positiva till en rekonstruktion.
  6. För borgenärernas del kan en företagsrekonstruktion ge högre utdelning än en konkurs och de kan dessutom vilja ha en fortsatt tro på företaget och kanske även i framtida göra affärer mer ert företag.
  7. Även aktieägare kan se positivt på en företagsrekonstruktion framför en konkurs.
  8. Under flera borgenärssammanträden kommer vi att sedan att förhandla om olika ackord som då handlar om nedskrivning eller betalning av skulder.
  9. Om det behövs så förlänger vi företagsrekonstruktionen var tredje månad. I de flesta fall tar en rekonstruktion någonstans mellan tre månader och upp till ett år.

Vi är experter på att finna lösningar för att få ert företag i ekonomisk balans och analyserar bolagets förutsättningar både från ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv och hjälper till med rådgivning för de förändringar som krävs. Då tittar vi även på företagets organisation för att se om det finns möjligheter till förbättringar inom området.

Vi ger ett prisförslag för hjälp med företagsrekonstruktion

Så snart ni har bestämt er för att ansöka om en rekonstruktion är ni välkomna att höra av er till oss. Varje klient är unik och därför behöver vi få en del information om den situation ert företag befinner sig i och hur stort företaget är. Därefter får ni ett förslag till företagsrekonstruktion, där kostnadsbilden tydligt framgår. För oss är du som vår kund alltid i främsta rummet och vi bemöter dig med lyhördhet och respekt.