Lag om företagsrekonstruktion

Välkommen till 7WISE Advokatbyrå. Har du ett företag som hamnat i tillfälliga ekonomiska problem kan du ansöka om företagsrekonstruktion.

Då behöver du en jurist som företräder samt hjälper dig med ansökan. a gärna kontakt och fråga oss om dina frågor rörande företagsrekonstruktion. Hos oss får du den rådgivning du behöver.

Vi har bred erfarenhet och har stor kompetens inom alla typer av företagsrekonstruktioner. Med oss som er jurist kan du känna dig trygg med att vi kan de lagar som reglerar en företagsrekonstruktion och vi vägleder er genom hela processen allt från ansökan till förhandlingar, tills den är avslutad.

Tillsammans tar vi fram de åtgärder och förändringar som krävs inom bolaget. Under en företagsrekonstruktion fryses skulderna och företaget får skydd mot konkurs. Företagets anställda har möjlighet att få ersättning från den statliga lönegarantin under den närmsta tiden efter att företagsrekonstruktion är beslutad. Vi hjälper er att genomföra nödvändiga förändringar för att få ordning på ekonomin och göra ert företag lönsamt igen.

Hur går företagsrekonstruktion till?

  1. Det första steget i processen är att en ansökan lämnas in till tingsrätten.
  2. När tingsrätten har beviljat en företagsrekonstruktion fryses alla uppkomna skulder fram till ansökan om företagsrekonstruktion.
  3. Vi skickar en underrättelse om borgenärssammanträde till bolagets samtliga fordringsägare, varefter planering av nödvändiga verksamhetsförändringar sker.
  4. Vi ger löpande underrättelser om borgenärerna ställer sig positiva till en rekonstruktion.
  5. För borgenärernas del kan en företagsrekonstruktion ge högre utdelning än vid konkurs och borgenärerna kan även i framtiden vilja göra affärer med ert företag.
  6. Under borgenärssammanträden förhandlar vi om ackord varvid nedskrivning av företagets skulder sker.
  7. Om det behövs kan tingsrätten, på begäran av företaget, förlänga företagsrekonstruktionen var tredje månad. I de flesta fall pågår en rekonstruktion mellan tre månader upp till ett år.

Vi analyserar bolagets förutsättningar både från ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv och hjälper till med rådgivning för de förändringar som krävs. Vi tittar även på företagets organisation för att se om det finns möjligheter till förbättringar inom organisationen.

Vi ger ett prisförslag för hjälp med företagsrekonstruktion

Så snart ni har bestämt er för att ansöka om en rekonstruktion är ni välkomna att höra av er till oss. Varje uppdrag är unikt och därför behöver vi få en del information om den situation ert företag befinner sig i och övriga förhållanden i företaget.