Advokatbyrå med specialistkompetens inom företagsrekonstruktioner

Välkommen till 7WISE Advokatbyrå. Vi är en advokatbyrå med specialistkompetens inom bolagsfrågor, tvistelösningar och företagsrekonstruktioner. Om ditt företag hamnat i tillfälliga ekonomiska problem kan du ansöka om företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion är en möjlighet att vända företaget från en ekonomiskt ohållbar situation till långsiktig lönsamhet. Våra rekonstruktörer har bred kompetens och stor erfarenhet av alla typer av företagsrekonstruktioner. Vi kan vägleda och stötta ditt företag genom hela processen.

Som rekonstruktörer och likvidatörer tar vi fram de åtgärder och förändringar som krävs inom bolaget i samråd med dig. Under en företagsrekonstruktion fryses skulderna och företaget får skydd mot konkurs. Företagets anställda har möjlighet att få ersättning från den statliga lönegarantin under den närmsta tiden efter att företagsrekonstruktion är beslutad. Vi hjälper företaget att genomföra nödvändiga förändringar för att få ordning på ekonomin och göra företaget lönsamt igen.

Hur går företagsrekonstruktion till?

Det första steget i processen är att en ansökan lämnas in till tingsrätten. När tingsrätten har beviljat en företagsrekonstruktion fryses alla uppkomna skulder fram till ansökan om företagsrekonstruktion.

Vi skickar en underrättelse om borgenärssammanträde till bolagets samtliga fordringsägare, varefter planering av nödvändiga verksamhetsförändringar sker. Vi ger löpande underrättelser om borgenärerna ställer sig positiva till en rekonstruktion.

För borgenärernas del kan en företagsrekonstruktion ge högre utdelning än vid konkurs och borgenärerna kan även i framtiden vilja göra affärer med ert företag. Under borgenärssammanträden förhandlar vi om ackord varvid nedskrivning av företagets skulder sker. Om det behövs kan tingsrätten, på begäran av företaget, förlänga företagsrekonstruktionen var tredje månad. I de flesta fall pågår en rekonstruktion mellan tre månader upp till ett år.

Vi analyserar bolagets förutsättningar både från ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv och hjälper till med rådgivning för de förändringar som krävs. Vi tittar även på företagets organisation för att se om det finns möjligheter till förbättringar inom organisationen.

Vi formar en väg framåt för företaget

Nyckeln till en lyckad företagsrekonstruktion är att agera i tid. Har du bestämt dig för att ansöka om en företagsrekonstruktion för ditt företag? Välkommen att höra av dig till oss på 7WISE Advokatbyrå. Varje uppdrag är unikt och vi sätter oss väl in i företagets situation och övriga förhållanden. Tillsammans formar vi en väg framåt för företaget.