Om oss

Ett team med spetskompetens

Hos 7WISE arbetar ett team jurister som besitter spetskompetens inom affärsjuridik och som dessutom har stora kunskaper inom sina respektive specialistområden.

Vi arbetar pragmatiskt och är medlemmar i Lexwork International, ett internationellt samarbete som möjliggör för oss att hjälpa våra klienter med frågor som rör andra länders rättssystem. Vi kan bland annat bistå vid bolagsfrågor, företagsöverlåtelser, arbetsrätt och entreprenadrätt. Vårt kontor ligger centralt placerat i Stockholm och vi är tillgängliga när du har frågor om våra tjänster.

Lars Ehrstedt
Advokat, Partner
Mobil: 070-735 30 87
lars.ehrstedt@7wise.se

Lars Lundberg
Advokat, Partner
Mobil: 070-877 42 88
lars.lundberg@7wise.se

Leonardo Merino
Advokat. Partner
Mobil: 070-090 87 22
leonardo.merino@7wise.se

En framgångsrik vision

7WISE fokuserar på att arbeta strategiskt och effektivt. Vi åstadkommer goda resultat genom att utgå från att varje uppdrag är unikt. Vår vision är att alltid utgå från varje enskild klients problemställning och affärsmodell. Hos oss blir du aldrig en i mängden då vi arbetar med nära klientkontakter. Vi skapar goda förutsättningar för dina affärer genom att förutse risker och ser till att förebygga tvister i tid.

Vi ser möjligheter i varje affär

Genom åren har vi bistått en rad nöjda klienter med hjälp inom såväl tvistelösningar och insolvensrätt till avtalsrätt och företagsöverlåtelser. Hos oss arbetar advokater och jurister som ser möjligheter i varje transaktion och affär. Vi arbetar naturligtvis alltid enligt god advokatsed.