företagsrekonstruktion-header

Företagsrekonstruktion

Vi på 7WISE hjälper gärna ditt företag när det är i behov av en företagsrekonstruktion. Detta kan bero på många orsaker och behöver inte nödvändigtvis ha med ogenomtänkta affärer eller slarv att göra.

Vad innebär företagsrekonstruktion?

Inför en företagsrekonstruktion skickas inledningsvis alltid en ansökan till tingsrätten. Därefter fattar tingsrätten beslut om företagsrekonstruktion.

Vidare skickas en underrättelse om borgenärssammanträde till samtliga av bolagets fordringsägare. Rekonstruktionen fortgår med de verksamhetsförändringar som krävs. I de flesta fallen ställer sig borgenärerna positiva till en rekonstruktion. Delvis för att den ofta ger högre utdelning än vid konkurs, men också för att borgenärerna kan ha en fortsatt tro på företaget i sig när det kommer till framtida affärer.

Vad säger lagen om företagsrekonstruktion?

Det är först när ni beslutat er för att ansöka om en företagsrekonstruktion som vi på 7Wise kan hjälpa er. Våra medarbetare har en gedigen utbildning och lång erfarenhet inom området, vilket gör att ni kan känna er trygga i att alla lagar och regler följs som de ska.

Tillsammans tar vi oss genom processen och tar fram de åtgärder och förändringar som krävs inom bolaget. Alla företagsrekonstruktioner ser olika ut och vi analyserar noggrant ditt specifika bolag från ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv innan vi kommer med rådgivning för vilka förändringar som krävs.

Frågor om företagsrekonstruktion? Vi svarar dig!

Du är välkommen att kontakta oss närhelst du vill. Har du bestämt dig för att ansöka om en rekonstruktion? Varje klient och uppdrag ser olika ut. Därför är det viktigt för oss att vi får sätta oss in i just din situation för att skapa oss en bild av var ditt företag befinner sig. Vi ser fram emot att hjälpa dig med din företagsrekonstruktion – kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Känn dig trygg i att anlita våra erfarna advokater. Vi har lång erfarenhet av företagsrekonstruktioner.